Data i hora oficial

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com˙ de les Administracions P˙bliques assenyala que el registre electr˛nic de cada Administraciˇ o Organisme es regirÓ a l'efecte de c˛mput dels terminis, per la data i hora oficial de la seu electr˛nica d'accÚs, que haurÓ de comptar amb les mesures de seguretat necessÓries per a garantir la seua integritat i figurar de manera accessible i visible.

AixÝ mateix, l'article 6.2 j) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accÚs electr˛nic dels ciutadans als serveis p˙blics, estableix que les seus electr˛niques indicaran la data i hora oficial als efectes previstos en el parÓgraf anterior.

Finalment, l'article 15.2 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'Ómbit de l'Administraciˇ Electr˛nica assenyala que la sincronitzaciˇ de la data i l'hora es realitzarÓ amb el Real Institut i Observatori de l'Armada (ROA), de conformitat amb el previst sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre.

En compliment d'aquestes disposicions s'ofereix la data i hora oficial de la Seu de Castellˇ.

Actualizar fecha y hora

h